E-maili turundus on jätkuvalt väga efektiivne otseturunduse moodus klientideni jõudmiseks, kuid enne kampaania planeerimist oleks soovituslik end viia kurssi Andmekaitse Inspektsiooni soovitustega, et vältida negatiivseid tagajärgi.

Üks kardetumaid ja mõjusamaid tagajärgi on loomulikult rahaline trahv, kuid egas keegi halba spämmija imagot ka endale saada ei sooviks.

Et kõik oleks selge ja ühtselt arusaadav, alustame esmalt mõistetest.

Kõigepealt mida käsitletakse otseturundusena?

Otseturundusena mõistetakse kommertsteadaannete edastamist, mis on seotud müügi või teenuse osutamisega juriidilisele /füüsilisele isikule ehk siis kui saadetud pakkumine, mis vähegi ettevõtte või organisatsiooni tegevust edendab, on see otseturundus.

Otseturunuduse kanal ei ole vaid e-mail, otseturunduskanaliteks loetakse ka:  telefoni, faksi, bluetoohi jne.

Otseturundust võib teha füüsilistele isikutele vaid siis, kui nad on selleks eelnevalt oma nõusoleku andnud.

Juriidiliste isikutega on asjalood veidi erinevad, nende puhul nõusolekut olema ei pea.

Juriidilise isiku kontaktid on enamasti nt. ettevõtte@ettevõte.ee või info@ettevõte.ee, kuid kui aadress sisaldab inimese nime, on tegemist juba füüsilise isiku kontaktiga, kellele pakkumise saatmiseks on vaja kirjaliku nõusolekut.

Nõusolek peab olema taasesitamist võimaldavas formaadis ning isik, kes nõusoleku annab peab olema teadlik millise sisuga ja kellelt ta otseturunduslikke teadaandeid saama hakkab.

Nõusolek peab olema ka tõendatav, seda ka juhul kui isiku andmed on avalikult Internetis saadaval või nad on sattunud nimekirja näiteks sõbra soovitusel.
Siinkohal peame silmas tegevusi, kus lastakse kliendil edasta mõne sõbra kontaktid, kes oleks ka samast või sarnasest pakkumisest huvitatud.

Seega kui te ise ei soovi mõnda säärasesse nimekirja sattuda, ärge jagage ka enda sõprade kontaktandmeid nii kergekäeliselt va. juhul kui te olete 100% sõbra huvist antud toote või teenuse vastu kindel.

Juhul kui ettevõttel on sortimendis erinevad kaubamärgid ja neil tehakse ka eraldi otseturundust, annab klient nõusoleku juriidilisele isikule ning nõusolek kehtib ka sama ettevõtte teiste kaubamärkide ja teenuste pakkumiseks.

Nõusolek ei kehti sama ettevõtte ema- ja tütarettevõtete suhtes.

Probleemide vältimiseks soovitatakse nõusoleku küsimisel viidata ka teistele kaubamärkidele, mille pakkumisi võidakse saata.

Alati lisage ka kirja lõppu nupuke, mis annab kliendile võimaluse e-posti saajate nimekirjast lihtsalt lahkuda.

Andmekaitse Inspektsioonil on õigus rikkujaid trahvida kuni 9600€-ga.

Vältimaks sekeldusi, pange rõhku ausal moel otseturunduse nimekirja kasvatamisele.

Pakkuge head ja kvaliteetset teenust ja kaupa ning teenindage kliente unustamatult hästi, küll nad siis teie edaspidistest pakkumistest huvitatud on ja nende saamiseks ka oma nõusoleku annavad.

Õppige enda klienti paremini tundma, et saaksite saata vaid pakkumisi millest nad tõeliselt huvitatud on, kuid ärge neid liiga sagedasti ka saatke, muidu võib see mõjuda suisa ahistavana.

NB! Pidage alati meeles, et UNSUBSCRIBE on kõigest ühe kliki kaugusel.

Juhul kui tekib küsimusi või kõhklusi, võib alati küsida nõu Andmekaitse Inspektsiooni poolt, kes hea meelega nii ettevõtteid kui ka tavakodanikke nõustab.

Photo credit: Skley on Visualhunt / CC BY-ND