Nelly Vahtramaa

MultiMeedium juhatuse liige ja juhtiv nõustaja Nelly Vahtramaa teekulg on olnud sama kirju nagu sügisene seenemets.

Nelly on omandanud kõrghariduse Moskvas, elanud Venemaa pealinnas 8 aastat, töötanud diplomaadina.
Ta on tegelenud aktiivselt müügiga ligi 20 aastat ja on kogenenud müügikoolituste läbiviija.
Oma müügitöös on ta kokkupuutunud pea kõikides valdkondades tegutsevate äriettevõtetega, teab nende muresid ja rõõme, hooajalisust, spetsiifikat.
Nelly südameasjaks on veel koos vanematega eestlaste terviseteadlikuse parandamine läbi pereettevõtte Remedyway, mis tegeleb tervisetoodete valmistamisega ning tervisealaste raamatute kirjastamise ning loengute läbiviimisega.

Töökogemus

AS Eesti Info Keskus (infotelefonid 626 1111 ja 1181) – müügikonsultant, müügijuht
(1998 – 2010). 11 aastat müügitööd AS Eesti Info Keskus on toonud 9 korral „Aasta parima töötaja” ja “Müügiproff” tunnustuse ja andnud palju kogemusi aktiivses müügis. Müügijuhina teab, mida tähendab keerukate klientide soovidega arvestamine, samuti on kursis müügiinimeste muredega.
Riigi Kodakondsus- ja Migratsiooniamet – Spetsialist (1994 – 1998)
Eesti Vabariigi Suursaatkond Vene Föderatsioonis – referent, viitsekonsul (1989 – 1994)

Kooliharidus:

1985-1989 Moskva Polügraafia Instituut – raamatuasjandus ja raamatukaubanduse organiseerimine. Moskva kõrghariduse õpingutel omandas paljude reaal- ja
humanitaarainete kõrval ka müügipsühholoogia ning kaubanduse põhitõed.
1990-1992 Eesti Diplomaatide Kool - diplomaatia ja rahvusvahelised suhted

Switch to our mobile site