Turundusstrateegia ja kampaaniate läbiviimine


Miks on vaja ettevõttel koostada turundusstrateegia ja mis on sellest tulenev kasu?
Turundusstrateegia annab ettevõttele suuna ja juhib ressurse kõige efektiivsemal moel.
Turundusstrateegiaga määratletakse ettevõtte eesmärgid ja moodused, kuidas antud eesmärke saavutada.
Koostatud tegevusplaanist on kasu, kui paika pandud strateegiat järgida ja kavandada tegevusi vastavalt plaanitule ja olla samas paindlik muutustele.
Ühestki strateegiast ega plaanist pole kasu, kui see jääb sahtlisse või riiulisse seisma, samas kui tegutseda vastavalt paika pandud strateegiale on võimalik kasvatada müüki ja saavutada jätkusuutlik konkurentsieelis.
Turundusstrateegiat koostades:
Määratletakse ettevõtte missioon, visioon ning põhiväärtused
Turundussituatsiooni analüüs on mikro ja makro keskkonna analüüs mis koosneb:
 SWOT analüüsist, mis kaardistab ettevõtte tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud
 Turu hetkeseisu analüüsist
 Sihtrühmade ja turgude analüüs
Pannakse paika lühi- ja pikaajalised eesmärgid, strateegiad ning meetmed turunduseesmärkide saavutamiseks.
Turundusstrateegia valmib koostöös ettevõttega ning esitatakse kompaktse koondmaterjalina.

Kampaaniate läbiviimine
Oleme abiks kampaania planeerimisel, läbiviimisel ja tulemuste analüüsil.
Pakume kampaania teostuseks erinevaid efektiivseid võimalusi ning suurepäraseid ideid.
• Internet
Bännerid- (Delfi, Neti, erialaveebid ja uudisteportaalid)
Tekstreklaam- (Neti, Google Ad Words)
Sotsiaalmeedia kanalid- sh Facebooki kampaanialehtede, app`ide loomine, reklaam
• Televisioon
• Raadio
• Printmeedia
• Välireklaam
• Reklaam ühistranspordis
• Muud alternatiivsed reklaamikanalid

Lisa oma arvamus

Su e-posti aadressi ei jagata mitte kunagi.

Sa v6id kasutada neid atribuute - HTML m2rks6nad ja atribuudid:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Switch to our mobile site